Safety Consultants +31 (0)164 616 548 info@rb-energie.nl

Wet keten aansprakelijkheid 

De ketenaansprakelijkheidsregeling heeft als doel te voorkomen dat opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers misbruik maken van de uitbesteding van het werk bij de afdracht van loonheffingen. Onder loonheffingen vallen loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet..Training

Alle nieuwe werknemers die op uw locatie werkzaamheden komen verrichten moeten worden geïnstrueerd en geïnformeerd over alle interne regels, risico’s en gevaren dit conform de hiervoor geldende wet- en regelgeving.Lokaal vakkundig personeel

Leveren van lokaal vakkundig personeel is ook een van onze services, dit als aanvulling ter ondersteuning op uw eigen activiteiten. Hiermee wordt u ondersteund bij alle lokale issues.